VÄLKOMMEN TILL
ACTIVE INSTALLER CLUB


Active Installer Club har idag ca. 70 medlemsföretag. Genom att dela upplevelser tror vi att banden stärks, inte bara mellan leverantör och kund, utan det ger även våra medlemmar goda möjligheter till ett starkt proffessionellt nätverkande sinsemellan. Vi på ROCKFON är glada över möjligheten att få ge det lilla extra till de företag som använder ROCKFONs produkter.

Active Installer Club är till för undertaksentreprenörer och vi hoppas att klubben ska öka kunskaperna om ROCKFON och våra produkter, men också ge tillfällen att nätverka med varandra. Klubben skall vara till nytta och nöje för Er.

Vi har många nyheter på gång så om du inte redan är medlem kan du anmäla ditt företag till Active Installer här.
FÖLJ MED PÅ STUDIERESAN UTAN KOSTNAD!

Medlemsföretag erhåller poäng per köpt m2 undertaksskivor hos ROCKFON. Poängen kan användas till en årlig lärorik och trevlig studieresa med representanter från ROCKFON och andra klubbmedlemmar från hela landet. En studieresa med events och mingel arrangerad av ROCKFON för klubbens medlemmar.

Alla medlemmar får poäng per köpt m2 där 100 m2 ger 1 poäng. För endast 125 poäng reser en person utan kostnad med oss på årets studieresa. Nya medlemsföretag under 2016 välkomnar vi med 50 poäng. Poäng erhålls generellt per köpt m2 från anmälningsdatum till Active Installer klubben.

Poängen räknas per löpande kalenderår från september - augusti. Har man inte tjänat ihop tillräckligt med poäng så kan de intjänade poängen användas som delbetalning, vilket betyder att en viss del av kostnaden för studieresan faktureras. Medlemmar med minst 125 poäng prioriteras vid ev. fullbokning.

Om du vill ha mer information om klubbens aktiviteter är du välkommen att kontakta din ROCKFON representant.

Vill du följa med på studieresan men har inte tillräckligt med poäng? Eller vill du ta med en kollega men har bara poäng för en resenär? Eftersom vi vill att alla skall ha möljighet att resa med oss debiterar vi efter nedanstående skala om det saknas poäng:

˂ 50 poäng9.000 kr
50-100 poäng6.000 kr
100-124 poäng3.000 kr

Exempel: Ni har 154 poäng och vill åka 2 personer. 1 person reser gratis (125 p). Det återstår då 29 p till person nr 2 som kommer att debiteras med 9.000 kr. Har ni istället 230 p debiteras person nr 2 med 3.000 kr.

Notera: Kunder som uppnått 125 poäng per resenär (dvs reser gratis) prioriteras alltid om resan blir fullbokad.
FÅ INFORMATION FRÅN ROCKFON FÖRE ALLA ANDRA

Som medlem i Active Installer Club kommer du att få mail från oss med uppdateringar om klubbens aktiviteter, information om nyheter, fördelaktiga erbjudanden, klubbarrangemang och mycket mer.