VÄLKOMMEN TILL
ACTIVE INSTALLER CLUB


Active Installer Club har idag ca. 70 medlemsföretag. Genom att dela upplevelser tror vi att banden stärks, inte bara mellan leverantör och kund, utan det ger även våra medlemmar goda möjligheter till ett starkt proffessionellt nätverkande sinsemellan. Vi på ROCKFON är glada över möjligheten att få ge det lilla extra till de företag som använder ROCKFONs produkter.

Active Installer Club är till för undertaksentreprenörer och vi hoppas att klubben ska öka kunskaperna om ROCKFON och våra produkter, men också ge tillfällen att nätverka med varandra. Klubben skall vara till nytta och nöje för Er.

Vi har många nyheter på gång så om du inte redan är medlem kan du anmäla ditt företag till Active Installer här.
STUDIERESA/UTBILDNING MED ROCKFON
13-15 SEPTEMBER 2017


På årets studieresa vill vi utöka konceptet vi haft de senaste åren med en regelrätt säljutbildning i regi av More Intenze. Så här beskriver Martin Forsman, Partner på More Intenze vad du kan förvänta dig.

"När man jobbar med premium produkter krävs det både installationskunskap och förmåga att låta kunden uppleva skillnaden mot en ”bas” produkt, dvs ”att sälja”.

Tillsammans med nordens ledande företag inom säljträning och säljutveckling (More Intenz), kommer du få möjligheten att utveckla dig i rollen som ”premium säljare”. Det kommer bl.a. handla om hur man kommunicerar mervärde och hanterar de vanligaste invändningarna.

Målet är att du i säljrollen ska känna dig tryggare och öka din förmåga att få fler kunder att fatta bra beslut och därigenom öka din omsättning och marginal.

Välkommen Martin Forsman, Partner, More Intenz"
FÅ INFORMATION FRÅN ROCKFON FÖRE ALLA ANDRA

Som medlem i Active Installer Club kommer du att få mail från oss med uppdateringar om klubbens aktiviteter, information om nyheter, fördelaktiga erbjudanden, klubbarrangemang och mycket mer.